Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym przedstawiamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych („Polityka Prywatności”) pozyskanych od Państwa, jako naszych klientów, za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.manufakturarzeczy.pl („Sklep”).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "Maclan Paweł Malczyk", z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bakalarska 15A/100, NIP 6642010256 - zwana dalej „Administratorem”.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy sprzedaży w przedmiocie zamówienia;

b) na podstawie przepisów prawa w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz rachunkowego, a także realizacji Państwa uprawnień reklamacyjnych jak i do dostąpienia od umowy;

c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celu kontaktu z Państwem w sprawach związanych z realizacją zamówienia, dostosowania naszej oferty do Państwa preferencji i optymalizacji działania naszego Sklepu, a także w celu prowadzenia działań posprzedażowych, np. badania Państwa satysfakcji z zamówienia oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, dotyczącego naszej działalności jak i oferowanych w Sklepie produktów i usług, w tym zainteresowania Państwa naszą ofertą, organizacji naszych programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych, a także w celu personalizacji treści reklamowych;

d) na podstawie Państwa zgody w celu przesyłania Państwu informacji handlowych, tym newslettera dotyczącego naszej oferty lub działalność, w zależności od udostępnionych przez Państwa danych osobowych, za pośrednictwem e-mail, SMS/MMS lub wiadomości wysłanych z aplikacji mobilnych.

3. Administrator może przetwarzać następujące udostępnione mu dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy oraz adres do wystawienia rachunku lub faktury (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z Administratorem za pośrednictwem Sklepu.

4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem, przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Państwu (jako klientowi) i Administratorowi (jako sprzedawcy) z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń;

b) w przypadku użytkowania Sklepu bez rejestracji - przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia a następnie do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Państwu (jako klientowi) i Administratorowi (jako sprzedawcy) z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń;

c) w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody;

d) w przypadku przetwarzania danych wynikającego z naszego prawnie uzasadnionego interesu do czasu aż interes ten nam przysługuje; - przy czym ze względów operacyjnych i technicznych, w każdym z powyższych przypadków Sklep zastrzega możliwość przetwarzania danych osobowych przez dodatkowy okres nie dłuższy niż jeden rok.

5. Odbiorcami danych są:

(a) przewoźnicy realizujący dostawę zamówienia na wskazany przez Państwa adres, w tym kurierzy i operatorzy pocztowi;

(b) w przypadku korzystania z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – podmioty obsługujące płatności związane z realizacją lub odstąpieniem od umowy sprzedaży (zamówienia) lub z procesem reklamacyjnym;

(c) podmioty, którym Administrator zleca realizację usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, usług księgowych, czy też usług marketingowych, obsługa wysyłki e-mail. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na plecenia Administratora na podstawie zawartej z nim umowy;

(d) podmioty, które są uprawnione na postawie przepisów prawa do dostępu do przetwarzanych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu danych osobowych, w tym pracownicy urzędu skarbowego, organy ścigania.

6. Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

(a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – o ile dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

(b) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

(c) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

(d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

(e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

(f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,

(g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku woli skorzystania z powyższych praw osoba uprawniona powinna skontaktować się z Administratorem na następujący adres poczty elektronicznej [xx]. W celu weryfikacji osoby uprawnionej Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podczas korzystania ze Sklepu na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją Sklepu, zapewnienia bezpieczeństwa jego działania, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

9. Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka), w tym przez podmioty trzecie takie jak google. Pliki te dostarczają danych statystycznych o Państwa aktywności na stronie Sklepu, w celu dobrania oferty do Państwa indywidualnych potrzeb i upodobań, a także ich analizę dla celów marketingowych. Opcję przyjmowania cookies można w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, jednakże dla umożliwienia dostosowania oferty do Państwach preferencji zalecamy akceptację zastosowania cookies w pełnym zakresie.

10. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności zostaną opublikowane przez Administratora na stronie Sklepu lub poprzez rozesłanie powiadomień na wskazane przez Państwa podczas rejestracji adresy poczty elektronicznej.