0

Uniwersalny grunt epoksydowy

Dostępność:
Produkt dostępny
Wysyłka:
w ciągu 4 dni, zwykle do 2 dni roboczych
Nasza cena:
122,60 zł /szt.
Waga:
Ilość:

Uniwersalny grunt epoksydowy - TECHNIPLAST 400 RST

Dwukomponentowa, bezbarwna żywica epoksydowa do zastosowania jako grunt oraz do wykonywania jastrychów i zapraw wyrównawczych

Charakterystyka:

 • Niska lepkość.
 • Wysoka przezroczystość.
 • Dobra penetracja podłoży betonowych.
 • Doskonała przyczepność do różnych podłoży.
 • Odporność chemiczna i mechaniczna.
 • Łatwość aplikacji.
 • Uniwersalny produkt o szerokim zastosowaniu.

Przeznaczenie:

 • Gruntowanie podłoży betonowych pod posadzki i powłoki epoksydowe oraz poliuretanowe.
 • Spoiwo do sporządzania jastrychów epoksydowo-kwarcowych.
 • Spoiwo do sporządzania zapraw wyrównawczych.
 • Do wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych.

Atesty/normy:

 • Spełnia wymogi PN-EN 13813
 • Spełnia wymogi PN-EN 1504-2

Skład:

 • Komponent A - modyfikowana żywica epoksydowa
 • Komponent B - utwardzacz do żywicy epoksydowej
 • Proporcja mieszania - 100 : 50

Opakowania:

 • 1,5 kg - Komponent A 1,0 kg / Komponent B 0,5kg
 • 3,0 kg - Komponent A 2,0 kg / Komponent B 1,0kg
 • 7,5 kg - Komponent A 5,0 kg / Komponent B 2,5 kg
 • 15 kg - Komponent A 10 kg / Komponent B 5 kg
 • 30 kg - Komponent A 20 kg / Komponent B 10 kg
 • 300 kg - Komponent A 200 kg / Komponent B 100 kg
 • 600 kg - Komponent A 400 kg / Komponent B 200 kg

Przechowywanie:

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem – max. 12 miesięcy. W wypadku wystąpienia zjawiska krystalizacji materiał należy ogrzać do temperatury 400 C i poczekać do całkowitego ustąpienia zjawiska. Zaistniała sytuacja nie wpływu na parametry techniczne materiału.

Dane techniczne:

 • GĘSTOŚĆ Komponent A - 1,14 kg/dm3 (+250 C)
 • GĘSTOŚĆ Komponent B - 1,07 kg/dm3 (+250 C)
 • GĘSTOŚĆ Komponent A + B - 1,08 kg/dm3 (+250 C)
 • CZAS WYPŁYWU A + B - 30 s (kubek Forda 8 mm +250 C)

Aplikacja

Warunki:

 • TEMPERATURA OTOCZENIA min.100 C max. 300 C
 • TEMPERATURA PODŁOŻA min. 100 C i o min. 30 C wyższa od temperatury punktu rosy
 • WILGOTNOŚĆ POWIETRZA max. 75%

Mieszanie:

Materiały przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę min. 150 C. Zawartość opakowania z komponentem B przelać w całości do opakowania z komponentem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez około 3 min. (aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia materiału zaleca się użycie mieszadła o prędkości ok 300 obr/min.) Materiał należy przelać do czystego pojemnika i ponownie mieszać przez około 2 min. Ze względu na zachodzącą reakcję chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie należy pozostawiać wymieszanego materiału w opakowaniu. 

 • PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 100 C 40 – 45 min.
 • PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 200 C 20 – 25 min.
 • PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 300 C 10 – 15 min.

Należy pamiętać, że powłoki wyeksponowane na długotrwałe działanie promieniowania UV mogą miejscowo ulec odbarwieniu, co nie będzie miało wpływu na ich pozostałe właściwości.

Wymagania dotyczące podłoża:

 • WYKONANIE Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z właściwymi dokumentami normatywnymi
 • DOJRZEWANIE BETONU min. 28 dni
 • WILGOTNOŚĆ max. 4% wagowo (zaleca się pobranie próbki betonu a następnie zważenie jej przed i po wyprażeniu w piecu)
 • TEMPERATURA min. 100 C
 • WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE ~ 1,5 MPa (test pull-off)

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia natychmiast po użyciu należy oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika typu aceton lub ksylen.

Opinie nie są zweryfikowane.