2

Barwna żywica poliuretanowa - Posadzka do - Garaż, taras, balkon, parking

Dostępność:
Produkt dostępny
Wysyłka:
w ciągu 4 dni, zwykle do 2 dni roboczych
Nasza cena:
250,68 zł /szt.
Waga:
Kolor RAL:
Ilość:

Barwna żywica poliuretanowa - TECHNIPLAST 500 PU – UVR C

Dwukomponentowa, barwna, wysoce elastyczna żywica poliuretanowa do wykonywania powłok i posadzek techniką wylewaną także z zastosowaniem posypki z kruszywa kwarcowego oraz kolorowych płatków.

Charakterystyka:

 • Duża elastyczność.
 • Wysoka zdolność pokrywania rys i pęknięć podłoża.
 • Odporność na promieniowanie UV.
 • Odporność chemiczna i mechaniczna.
 • Łatwość aplikacji.
 • Łatwość utrzymania czystości.
 • Atrakcyjna kolorystyka
 • Uniwersalny produkt o szerokim zastosowaniu

Przeznaczenie:

 • Do wykonywania posadzek i powłok narażonych na promieniowanie UV oraz inne warunki atmosferyczne.
 • Do wykonywania posadzek i powłok na podłożach wymagających zdolności do mostkowania rys.
 • Szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych, magazynach a w szczególności w garażach i na parkingach
 • wielostanowiskowych wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 • Praktyczne i estetyczne wykończenie na tarasach i balkonach.
 • Jako warstwa zamykająca w systemach z naturalnym kruszywem kwarcowym.

Atesty/normy:

 • Spełnia wymogi PN-EN 13813
 • Spełnia wymogi PN-EN 1504-2

Skład:

 • Komponent A - żywica poliuretanowa
 • Komponent B - utwardzacz do żywic poliuretanowych
 • Proporcja mieszania - 27 : 5

Opakowania:

 • 8,0kg - Komponenta A 6,75 kg / Komponent B 1,25 kg
 • 16 kg - Komponent A 13,5 kg / Komponent B 2,5 kg
 • 32 kg - Komponent A 27 kg / Komponent B 5 kg

Przechowywanie:

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem – max. 12 miesięcy.

Dane techniczne:

 • GĘSTOŚĆ Komponent A - 2,16 kg/dm3 (+250 C)
 • GĘSTOŚĆ Komponent B - 1,14 kg/dm3 (+250 C)
 • GĘSTOŚĆ Komponent A + B - 1,86 kg/dm3 (+250 C)
 • CZAS WYPŁYWU A + B - 100 s (kubek Forda 8 mm +250 C)

Aplikacja:

Warunki:

 • TEMPERATURA OTOCZENIA min.10 C max. 30 C
 • TEMPERATURA PODŁOŻA min. 10 C i o min. 30 C wyższa od temperatury punktu rosy
 • WILGOTNOŚĆ POWIETRZA max. 75%

Mieszanie:

Materiały przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę min. 150 C. Zawartość opakowania z komponentem B przelać w całości do opakowania z komponentem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez około 3 min. (aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia materiału zaleca się użycie mieszadła o prędkości ok 300 obr/min.) Materiał należy przelać do czystego pojemnika i ponownie mieszać przez około 2 min. Ze względu na zachodzącą reakcję chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie należy pozostawiać wymieszanego materiału w opakowaniu.

 • PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10 C 40 – 45 min.
 • PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20 C 20 – 25 min.
 • PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30 C 10 – 15 min.

Należy pamiętać, że powłoki wyeksponowane na długotrwałe działanie promieniowania UV mogą miejscowo ulec odbarwieniu, co nie będzie miało wpływu na ich pozostałe właściwości.

Wymagania dotyczące podłoża:

 • WYKONANIE Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z właściwymi dokumentami normatywnymi
 • DOJRZEWANIE BETONU min. 28 dni
 • WILGOTNOŚĆ max. 4% wagowo (zaleca się pobranie próbki betonu a następnie zważenie jej przed i po wyprażeniu w piecu)
 • TEMPERATURA min. 10 C
 • WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE ~ 1,5 MPa (test pull-off)

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia natychmiast po użyciu należy oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika typu aceton lub ksylen.

Opinie nie są zweryfikowane.