5

Bezbarwna żywica poliuretanowa - do powłok, posadzek, kamiennych dywanów

Dostępność:
Produkt dostępny
Wysyłka:
w ciągu 4 dni, zwykle do 2 dni roboczych
Nasza cena:
295,01 zł /szt.
Waga:
Ilość:

Bezbarwna żywica poliuretanowa - TECHNIPLAST 500 PU – UVR T

Dwukomponentowa, bezbarwna, wysoce elastyczna żywica poliuretanowa do wykonywania powłok i posadzek z wykorzystaniem kolorowego kruszywa kwarcowego.

Charakterystyka:

 • Duża elastyczność.
 • Wysoka przezroczystość.
 • Wysoka zdolność pokrywania rys i pęknięć podłoża.
 • Odporność na promieniowanie UV.
 • Odporność chemiczna i mechaniczna.
 • Łatwość aplikacji.
 • Łatwość utrzymania czystości.
 • Uniwersalny produkt o szerokim zastosowaniu.

Przeznaczenie:

 • Do wykonywania posadzek i powłok narażonych na promieniowanie UV oraz inne warunki atmosferyczne.
 • Do wykonywania posadzek i powłok na podłożach wymagających zdolności do mostkowania rys.
 • Szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych, magazynach a w szczególności w garażach i na parkingach
 • wielostanowiskowych wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 • Jako spoiwo do posadzek typu „kamienny dywan”
 • Jako warstwa zamykająca w systemach z barwionym kruszywem kwarcowym.

Atesty/normy:

 • Spełnia wymogi PN-EN 13813
 • Spełnia wymogi PN-EN 1504-2

Skład:

 • Komponent A - żywica poliuretanowa
 • Komponent B - utwardzacz do żywic poliuretanowych
 • Proporcja mieszania - 7 : 5

Opakowania:

 • 3 kg - Komponent A 1,75 kg / Komponent B 1,25 kg
 • 6 kg - Komponent A 3,5 kg / Komponent B 2,5 kg
 • 12kg - Komponent A 7 kg / Komponent B 5 kg
 • 24kg - Komponent A 14 kg / Komponent B 10 kg

Przechowywanie:

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem - max. 12 miesięcy.

Dane techniczne:

 • GĘSTOŚĆ Komponent A - 0,98 kg/dm3 (+250 C)
 • GĘSTOŚĆ Komponent B - 1,14 kg/dm3 (+250 C)
 • GĘSTOŚĆ Komponent A + B - 1,05 kg/dm3 (+250 C)
 • CZAS WYPŁYWU A + B - 40 s (kubek Forda 8 mm +250 C)

Aplikacja:

Warunki:

 • TEMPERATURA OTOCZENIA min.100 C max. 300 C
 • TEMPERATURA PODŁOŻA min. 100 C i o min. 30 C wyższa od temperatury punktu rosy
 • WILGOTNOŚĆ POWIETRZA max. 75%

Mieszanie:

Materiały przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę min. 150 C. Zawartość opakowania z komponentem B przelać w całości do opakowania z komponentem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez około 3 min. (aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia materiału zaleca się użycie mieszadła o prędkości ok 300 obr/min.) Materiał należy przelać do czystego pojemnika i ponownie mieszać przez około 2 min. Ze względu na zachodzącą reakcję chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie należy pozostawiać wymieszanego materiału w opakowaniu.

 • PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 100 C 40 – 45 min.
 • PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 200 C 20 – 25 min.
 • PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 300 C 10 – 15 min.

Należy pamiętać, że powłoki wyeksponowane na długotrwałe działanie promieniowania UV mogą miejscowo ulec odbarwieniu, co nie będzie miało wpływu na ich pozostałe właściwości.

Wymagania dotyczące podłoża:

 • WYKONANIE Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z właściwymi dokumentami normatywnymi
 • DOJRZEWANIE BETONU min. 28 dni
 • WILGOTNOŚĆ max. 4% wagowo (zaleca się pobranie próbki betonu a następnie zważenie jej przed i po wyprażeniu w piecu)
 • TEMPERATURA min. 100 C
 • WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE ~ 1,5 MPa (test pull-off)

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia natychmiast po użyciu należy oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika typu aceton lub ksylen.

Opinie nie są zweryfikowane.